FIXA använder du när du vill få en bekräftelse på att aktiviteten är klar t ex när du vill ha hjälp av en person med att hämta eller lämna barn. I FIXA ser bara den som skapat förfrågan, den som accepterat förfrågan och den som förfrågan rör kommunikationen kring aktiviteten. 

 

SYNKA använder du när flera personer är inblandade i en gemensam aktivitet och ni behöver samordna er. I SYNKA ser alla, utom de som tackat nej, all kommunikation kring aktiviteten.