FIXA ser alla vilka som har fått en aktivitetsförfrågan och vad de har svarat fram till dess att någon accepterar en förfrågan, efter detta kan endast den som skapat förfrågan, den som accepterat förfrågan och den som förfrågan avser ser kommunikationen kring aktiviteten. I SYNKA kan alla, utom de som tackat nej, se all kommunikation kring aktiviteten.