1. Gå till aktiviteten och tryck AVBÖJ. 
  2. Det går nu ut ett meddelande om att du inte längre kan.
  3. Om förfrågan avser en FIXA aktivitet öppnas aktiviteten upp automatiskt och det går ut en ny förfrågan till de som inte tackat nej eller svarat på förfrågan. 
  4. Om aktiviteten avser en hämtning/lämning av en person får även den personen ett meddelande om att du inte längre kan.
  5. För SYNKA aktiviteter går det ut ett meddelande till den som bjudit in till aktiviteten, till alla som tackat ja till inbjudan samt till de som ännu inte svarat på en inbjudan.