1. Du går in på den aktivitet som du inte längre kan delta i och trycker AVBÖJ. Du kan också avböja genom att trycka på ditt namn under TILL. Fältet bakom ditt namn ändrar då färg från grönt till rött. 
  2. Det går nu ut ett meddelande om att du inte längre kan.
  3. FIXA förfrågan öppnas nu automatiskt igen och det går ut en ny förfrågan till de som inte tackat nej eller svarat på förfrågan. 
  4. Om förfrågan rör en hämtning/lämning av en person får även den personen ett meddelande om att du inte längre kan.
  5. För SYNKA förfrågningar går det ut ett meddelande till den som bjudit in till aktiviteten, till alla som tackat ja eller ännu inte svarat på en inbjudan eller förfrågan.