Den som har skapat en aktivitet kan ta bort förfrågan genom att avboka aktiviteten. Knappen AVBOKA finns längst ned på både FIXA och SYNKA sidan. Den som har fått en förfrågan avböjer genom att trycka AVBÖJ. En avbokad eller avböjd förfrågan flyttas automatiskt från Aktuella till Historik.