1. Gå till aktiviteten.
  2. Gå ner till Kommentarer. 
  3. Skriv din kommentar, när du är färdig trycker du på ikonen med pilen till höger. 
  4. Din kommentar läggs ut och ett meddelande till alla som inbjudna till aktiviteten.