Aktiviteter kan vara händelser och aktiviteter, men det kan också användas för personer som inte har, eller där man inte känner till, kontaktuppgifter. Du kan skapa egna symbol för olika aktiviteter genom att ladda ner foton och på så sätt få en bättre överblick i din Översikt.