Gör så här så snart du blir medveten om att du angett personliga uppgifter via länkar i e-mail:


1. Ändra ditt lösenord för TRIXXA.

2. Ändra ditt lösenord för alla andra webbplatser där du använder samma lösenord.

3. Kontakta din bank om någon har kommit åt dina bankuppgifter.