För att TRIXXA ska hitta dina kontakter i mobiltelefonens adressbok måste personens e-mail finnas registrerat i adressboken. Om det inte finns någon e-mail registrerad i adressboken får du inte upp några kontakter. Enklast sättet att bjuda in dina kontakter i TRIXXA är att lägga till e-mail adressen under Bjud in under Kontakter.