Om du har en FIXA förfrågan går påminnelser ut bara till den personen som har tackat ja. Påminnelser går ut en timme och 15 minuter innan deadline samt 15 minuter efter deadline. Denna påminnelse går ut endast till den som tackat ja till aktiviteten för att påminna hen om att komma ihåg att meddela att aktiviteten är klar. 


Om du har en SYNKA förfrågan skickas påminnelser ut till alla personer som inte tackat nej till inbjudan, även här går påminnelser ut en timme och 15 minuter innan deadline. Däremot skickas det inte ut någon påminnelse efter deadline.