Om du har en FIXA förfrågan går meddelanden om ändringar och kommentarer ut till den som skickat förfrågan, den som tackat ja till förfrågan och den som förfrågan avser t ex om aktiviteten är att hämta eller lämna en person. Om det sker en ändring, eller någon skriver en kommentar, innan någon har hunnit tacka ja till FIXA förfrågan går meddelandet ut till alla som inte tackat nej till förfrågan. 


Om du har en SYNKA förfrågan går meddelanden om ändringar och kommentarer ut till den som skapat aktiviteten samt till alla deltar i aktiviteten.