Om du har en händelse som återkommer varje dag, vecka, månad så kan du boka en återkommande händelse. Du skapar som vanligt en FIXA/SYNKA förfrågan och anger hur ofta denna inträffar. Du kan ändra en återkommande aktivitet, antingen en enskild aktivitet eller en hel serie av aktiviteter på samma sätt som du ändrar alla andra aktiviteter. Meddelande om ändring går ut till samtliga inbjudna och de har möjlighet att svara om de avböjer eller accepterar.