För att aktivera Stör ej! tryck på Inställningar, det lilla kvarnhjulet högst upp till höger i meny och tryck på knappen.

När Stör ej! är aktiverat stängs meddelanden och påminnelser av medan kontaktförfrågningar går igenom.