1. Skapa en aktivitet.
  2. Under ANTECKNING hittar du ikonen för att skapa en lista..tryck på den.
  3. Skriv ett kort meddelande som anger vad listan är till för.
  4. Namnge listan.
  5. Lägg till poster till listan genom att till höger om + ange posten och tryck GÅ på tangentbordet. Då flyttas du till nästa rad. 
  6. Om du har fem poster eller fler så kan du expandera listan genom att trycka "Visa alla". 
  7. När du vill markera en post som genomförd/köpt/klar så klickar du på den. Om du råkar trycka fel avmarkerar du den genom att trycka på posten igen så avmarkeras posten. 
  8. Om du behöver ändra en lista i en aktivitet som redan är skickad trycker du på ÄNDRA och gör dina ändringar.